Sundbers Specialvapen

om sundbergs specialvapen

Om Stig Sundberg




Jag bor sedan ett antal år tillsammans med min fru, mina barn och mina hundar, i Rutvik, ett mindre samhälle ett par mil utanför Luleå. Min fritid ägnar jag åt bänkskytte och tjäderjakt med trädskällare, främst finnspetsar. Finnspetsar har under många är funnits i vår familj och vi är även under en period fött upp finnspetsvalpar.

Tillsammans med familjen tillbringar jag gärna mycket tid ute i stugan i Brändön och far på båtturer med min träsnipa.


Om Sundbergs Specialvapen




Mitt företag, Sundbergs Specialvapen, ligger i Rutvik utanför Luleå. Jag är i grunden utbildad verktygsmakare. Efter tio års erfarenhet av detta yrke, började jag på heltid arbeta med att bygga skäddarsydda vapen samt utföra precisionsompipningar. De bössor jag tillverkar är främst customstudsare och bänkskyttestudsare.

Mitt intresse för natur och jakt har legat till grund för mitt val av yrke. Om man brinner för något så gör man ett bra arbete.

Är även med i Svenska Bössmakargillet, följande är ett citat ur tidningen "Gunmaker".

Associate member Kaj Nyberg informs me that the new guild of custom gunmakers in Sweden is a reality. They went public at the Game Fair 97 in Husqvarna, Sweden, when they raffled off an absolutley dynamite custom rifle put together by ACGG Associates Johnny Boberg, Stig Sundberg and Kaj Nyberg. Complete with fully detailed M98 action, Douglas barrel, Grisel safety, Blackburn trigger (donated by Steve and Jan Billeb), custom skeleton steel butt plate and grip cap, gorgeous walnut, fine line checkering, Zeiss scope in custom mounts and delicate scroll engraving, this must have been the hit of the show. It made the centerfold of Vapen magazine 1997 issue. I think we need to discuss getting some of these craftsmen and women into ACGG as Regular members. Congratulations to all of our brethren in Sweden. Starting a new organisation is always a daunting task.
- Steve Nelson, Gunmaker, Issue 79, May/June/July

Svenska bössmakargillet